วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มจพ.รับตรงพิเศษผู้มีความสามารถเด่นด้านนวัตกรรมหรือหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม/ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)เพิ่มเติม


โดยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 เปิดโอกาสสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555


สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น