วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ สอวน. ม.สงขลาฯ 2557

UploadImage
โครงการ สอวน.
สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสชศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะการแพทย์แผนไทย
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาการสื่อสาร
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศึกษาศาสตร์
- โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
- คณะบริการและการท่องเที่ยว
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- คณะวิเทศศึกษา

คุณสมบัติ
- แยกตามคณะและสาขา รายระเอียดตามไฟล์แนบ


กำหนดการ

วัน-เดือน-ปีรายละเอียดกิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ส.ค. 56นักเรียนส่งใบสมัครที่มูลนิธิ สอวน. เลือกคณะที่จะศึกาาเพียง 1 คณะ/สาขาเท่านั้น
วันที่ 30 ก.ย 56มหาวิทยาลัยประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง
http://www.entrance.psu.ac.th 
วันที่ 17 ต.ค. 56 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับเลือก
วันที่ 25 ต.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
http://www.entrance.psu.ac.th 
วันที่ 1-8 พ.ย. 56นักเรียนส่งใบยืนยันสิทธิ์ / ชำระค่าประกันทีนั่งเรียนทางไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท
วันที่ 20 พ.ย. 56มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
http://www.entrance.psu.ac.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ดูรายละเอียด http://www.reg.psu.ac.th
ต้นเดือน ส.ค. 57รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ที่มา : http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=417&Itemid=137


เอกสารประกอบข่าว :

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2556 01:59

    สมัครไม่ทัน อยากเรียนต้องทำยังไงคะ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น