วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

UploadImage

โครงการ สอวน.
สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 120 คน

คณะที่เปิดรับ
- คณะเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร (กำแพงแสน)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร 
(กำแพงแสน)
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กำแพงแสน)


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักเรียน สอวน. ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ของทุกมหาวิทยาลัย
**คณะอุตสาหกรรมเกษตร**
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีผลการทดสอบ 85 GAT, 71 PAT, 72 PAT 2 เฉลี่ยรวมทั้งสามวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=137


เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น