วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

Update รับตรง เพิ่มเติม ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  เพิ่มเติม   
 รับสมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า   จำนวน 80 คน โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556
  โปรดศึกษารายละเอียดในข่าวประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกครั้ง

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเวบไซต์ www.entry.ubu.ac.th
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
   2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับผู้เข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 80 คน
คุณสมบัติทั่วไป
1.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.ผู้สมัครหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทังนี้ ภายหลังผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการตรจสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง (โปรดติดตามรายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาใน วันสอบสัมภาษณ์ ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง)
กำหนดการ
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556

 ประกาศรับสมัครโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [105.40 KB]

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม รับสมัครทั้ง ม.6 ปวช. และ ปวส.

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556


 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [82.77 KB]

หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.entry.ubu.ac.th/

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2556 21:41

  อยากทราบว่า ม. อุบล เปิดรับนักศึกษาคณะครุสาสตร์ ตอนไหนคะ พอดีว่าอยากเรียนครูชีวะอ่ะค่ะ
  ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2556 02:15

  เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครทั่วประเทศค่ะ พอดีไม่ได้เรียนอยู่ในจ.อุบลอะค่ะ อยากเข้าการจัดการระหว่างประเทศค่ะ แล้วค่าเทอมเท่าไหร่คะ???

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น