วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

มจพ. เปิดรับนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2556มจพ. เปิดรับนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ 
ปีการศึกษา 2556(มจพ. กรุงเทพฯ และ มจพ.ปราจีนบุรี)
 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2556ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT
 
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
 
 
มจพ. วิทยาเขตระยอง  เปิดรับโครงการโควตารับตรง ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2556(เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)
 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET
 
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ V-NET

ข้อมูลการรับสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น