วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556


UploadImage

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก
ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
2)  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

กำหนดการ

UploadImage

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น