วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย384อัตรา35กลุ่มวิชา

UploadImage

สอศ.ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ384 อัตรา ใน 35 กลุ่มวิชา คุณสมบัติเข้ม ผู้สมัครต้องทำงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษสังกัด สอศ.จำนวน 384 อัตราใน 35กลุ่มวิชา ดังนี้ ภาษาไทย 9 อัตรา ภาษาอังกฤษ 33 อัตรา สังคม 2 อัตราคณิตศาสตร์ 23 อัตรา พลศึกษา 2อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 อัตรา ฟิสิกส์ 1อัตรา ช่างยนต์ 50 อัตรา ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 34 อัตรา ช่างเชื่อมโลหะ 8 อัตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง 35 อัตราช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 อัตรา เมคคาทรอนิกส์ 1อัตรา ช่างก่อสร้างและโยธา 5อัตรา สถาปัตยกรรม 1อัตรา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา การบัญชี 26 อัตรา การตลาด 15 อัตรา การจัดการโลจิสติกส์ 4 อัตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 อัตรา พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม 4 อัตราช่างกลเกษตร 1 อัตรา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1อัตรา สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 1อัตราเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1อัตรา เครื่องประดับอัญมณี 2 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1อัตรา คอมพิวเตอร์กราฟิก 2อัตรา การถ่ายภาพ/มัลติมิเดีย 1อัตรา อาหารและโภชนาการ 18 อัตรา อุตสาหกรรมอาหาร 1อัตรา คหกรรมศาสตร์ 1อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 อัตรา การท่องเที่ยว 8 อัตรา และ การโรงแรม 24 อัตรา

ทั้งนี้การสอบจะรับสมัครเฉพาะคนใน สอศ. ที่ทำงานสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือ เว็บไซต์ของ สอศ.ได้ตั้งแต่บัดนี้

ยื่นในสมัครที่หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดทุกแห่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และ ภาค ข ความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 4 กันยายน2558 สอบ วันที่ 13 กันยายน ประกาศผล วันที่ 22 กันยายน
ภาค ค สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ วันที่ 26 -27 กันยายน2558

ที่มา http://www.enn.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น