วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นให้150ทุนระดับป.ตรีขึ้นไป

UploadImage

Credit Photo : japantimes.co.jp
Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่อายุไม่เกิน 26 ปี และสูงกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี โดยเป็นทุนมูลค่าเดือนละ ¥ 110,000 หรือผู้ได้คะแนนต้น ๆ อาจได้ ¥ 150,000 เปิดรับสมัครถึง 1พ.ย.2015
          ทุนโดยมูลนิธิทุนระหว่างประเทศไนโตริ ชื่อว่า NISF Scholarships for Foreign Students at Japanese Universities in Japan, 2016 ให้กับผู้สมัครต่างชาติในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 26 ปีและไม่เกิน 28 ปี(born after April 2, 1986)ในระดับบัณฑิตศึกษา ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดสาขา
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น มีที่พักในประเทศญี่ปุ่น
-ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นแล้ว โดยหากเป็นระดับปริญญาตรี นับจาก 1 เมษายน ปี 2016 ลงทะเบียนเรียนในระดับปี 3 หรือ ปี 4
-ระดับปริญญาโท กำหนดว่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2016 เป็นผู้ลงทะเบียบนเรียนหลักสูตร 1-2 ปี หรือปริญญาเอก
-มีผลการศึกษาเยี่ยมยอด และมีสุขภาพสมบูรณ์
-ไม่ถือสิทธิทุน 2 รายการในเวลาเดียวกัน
           สำหรับทุนที่ให้ครั้งนี้ จะมีผู้ได้รับทุนใหม่ ประมาณ 150 คน ผู้สนใจทำการสมัครในระบบออนไลน์ ภายใน 1 พฤศจิกายน 2015 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่..,
https://job.axol.jp/15/c/nitori-shougakuzaida/entry/agreement
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.nitori-shougakuzaidan.com/en/02_01.html

ที่มา http://www.enn.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น