วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558: ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง  10 พฤศจิกายน 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.oapr.rmuti.ac.th/BasrNew/Education/quota58/index.html
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น