วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทั่วประเทศ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มอ. 58

UploadImage
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
- เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 

เปิดรับสมัคร  23-31 กรกฎาคม 2557
 

***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น