วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง มอ. 2558

UploadImage


Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง
ม.สงขลานครินทร์ 2558


โครงการ "ทุนมงคลสุข" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับจำนวน 50 คน (14 จังหวัดภาคใต้)

กลุ่มที่ 1(พิจารณาผลการเรียน)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2558
กลุ่มที่ 2(ยื่นเกรียรติบัตร)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.80
- ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2557โครงการ "โควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ." ประจำปีการศึกษา 2558  
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับ 150 คน
วิทยาเขตภูเก็ต รับ 50 คน

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะเเนนการสอบ PAT3
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/


สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น