วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2558

UploadImage
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
และภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรการอุดมศึกษา (MD02)

จำนวนการรับ 90 คน
- (MDX) ทั่วประเทศ 44 คน
- (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 คน

คุณสมบัติ
UploadImage
กำหนดการ
UploadImage

 

ค่าสมัครสอบ 1200 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)

จำนวนการรับ 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโปรแกรมวิทยศาสตร์-คณิตศสตร์
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 1000 บาท
ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/
 
สามารถ Download 
ระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา http://www.enn.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น