วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการ พสวท. ม.สงขลาฯ 2558

UploadImage
โครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
(โครงการ พสวท.)
และโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง
รับจำนวน 9 คน


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยูในชั้น ม.6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
- GPAX ม.4-ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิทย์ คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.25


กำหนดการ
รับสมัคร                                             ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2557
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                           5 กันยายน 2557
สอบข้อเขียน                                                         13 กันยายน 2557
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                       27 ตุลาคม 2557
สอบสัมภาษณ์                                                      8-9 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผล                                                            19 พฤศจิกายน 2557
รายงานตัว                                                             28 พฤศจิกายน 2557
ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น