วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รับสมัครนายสิบตำรวจ

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้(ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา ปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน
คุณสมบัติ
-เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
-อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์
จำนวนที่รับสมัคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมจำนวน 1,900 อัตรา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ไม่จำกัดภูมิลำเนา จำนวน 800 อัตรา 4 ปีย้ายได้
กลุ่มที่ 2 มีภูมิลำเนาในเขตภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา 6 ปีย้ายได้
กลุ่มที่ 3 มีภูมิลำเนาในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 500 อัตรา 10 ปีย้ายได้
กำหนดการในการเปิดรับสมัคร
6 พ.ค.57 ประกาศรับสมัคร
14-30 พ.ค. 57 รับสมัคร
15 มิ.ย.57 สอบ
1 ส.ค.57 เข้าฝึกอบรม
31 ม.ค.58 สำเร็จการฝึกอบรม
สามารถเลือกสถานที่สอบข้อเขียน 4 แห่ง
1. ศูนย์ภาคใต้ ศชต.
2. ศูนย์ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์ภาคอิสาน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ฝึกอบรม จำนวน 6 แห่ง
1. ศฝร.ศชต.
2. บก.กฝ.7 (อ.ชะอำ)
3. บก.กฝ.8 (อ.ทุ่งสง)
4. ศฝร.ภ.8 (สุราษฎร์ธานี)
5. บก.กฝ.1 (เพชรบุรี)
6. บก.กฝ.9 (อ.สะเดา)
เพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนี้ จากเวปไซต์ กองการสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น