วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับตรง โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โควตาเรียนดี ลาดกระบัง 57

โควต้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 30 คน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 10 คน 
สมัครด้วยตนเอง 20 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2557
หรือ Ems  ถึง 5 มีนาคม 2557

เอามาจาก http://www.unigang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น