วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 1/2557
เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (คลิกที่นี่)
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (ระบบรับตรง) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (คลิกที่นี่)

เอามาจาก http://www.unigang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น