วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรบสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนปริญญา หรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2557
 

ที่มา http://www.unigang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น