วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เช็คด่วน!คุณสมบัติสอบนรต.หญิง พร้อมการสอบข้อเขียน-พลศึกษา

UploadImage

โรงเรียนนายร้อยตำรวจประกาศกำหนดการรับสมัครบุคคลภายนอกหญิง (ม.6), ข้าราชการตำรวจหญิง และข้าราชการตำรวจชาย เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2557

โดยเริ่มประกาศการรับสมัครในวันที่ 29พ.ย.นี้ และเริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตในวันที่ 7 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้มีรายละเอียดคุณสมบัติ และการเตรียมการสอบข้อเขียน และพลศึกษาของผู้สมัครดังนี้

ลำดับหัวข้อนรต.นตท.(ในส่วนของ ตร.)
ตำรวจชายตำรวจหญิงบุคคลหญิงบุคคลชาย
1อายุของผู้สมัครไม่เกิน 25 ปี
นับถึงปีเปิดรับสมัคร
ระหว่าง 16 - 21 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันปิดรับสมัคร
ระหว่าง 14 - 17 ปีบริบูรณ์
นับถึงปีเปิดรับสมัคร
2ระยะเวลารับราชการตำรวจของผู้สมัครไม่น้อยกว่า ปี
นับถึงวันแรกการสอบข้อเขียน
--
3คุณวุฒิการศึกษาม.หรือเทียบเท่าม.หรือเทียบเท่า
4สัญชาติของผู้สมัครไทย-โดยการเกิด
5สััญชาติของบิดาไทย-โดยการเกิด
6สัญชาติของมารดา(1) ไทย- โดยการเกิด
(2) ไทย- มิใช่โดยการเกิด (เฉพาะกรณี บิดา เป็นทหาร/ตำรวจที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด)
7สถานภาพโสด
8ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.-อายุ 14-15 ปี สูงไม่น้อยกว่า 157ซม.
-อายุ 16 ปีสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
-อายุ 17 ปีสูงไม่น้อยกว่า 159 ซม.
9น้ำหนัก----อายุ 14-15 ปี หนักไม่น้อยกว่า 45ซม.
-อายุ 16 ปีหนักไม่น้อยกว่า 46 ซม.
-อายุ 17 ปีหนักไม่น้อยกว่า 47 ซม.
10รอบอกไม่น้อยกว่า 77ซม.---อายุ 14-15 ปี หายใจเข้า 75/หายใจออก 72
-
อายุ 16 ปีหายใจเข้า 76/หายใจออก73
-
อายุ 17 ปีหายใจเข้า 77/หายใจออก74
การสอบข้อเขียน
1ภาษาไทย////
2วิทยาศาสตร์////
3คณิตศาสตร์////
4ภาษาอังกฤษ////
5สังคมศึกษา---/
การสอบพลศึกษา
1ว่ายน้ำ 50 เมตร////
2วิ่ง 1,000 เมตร////
3วิ่ง 50 เมตร---/
4ดึงข้อราวเดี่ยว---/
5ลุกนั่ง 30 วินาที---/
6นั่งงอตัว---/
7ยืนกระโดดไกล---/
8วิ่งกลับตัว---/
 
อนึ่งคุณสมบัติอื่น ๆ จะนำเสนอต่อไป
UploadImage
ข้อมูลคุณสมบัติจาก https://www.facebook.com/thairpca?fref=ts
ภาพจาก http://www.rpca-family.com/forum/index.php?topic=22.0
ดูเพิ่มเติมที่ http://www.rpca.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น