วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2557

UploadImage


รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2557

จำนวนการับ
UploadImage


คุณสมบัติ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่อยู่ในโรงเรียน 16 จังหวัด (รายละเอียดตามไฟล์เเนบ)
-GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

สอบข้อเขียน ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
 
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น