วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง ม.มหิดล ปีการศึกษา 2557

UploadImage

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
ระบบมหิดลรับตรง เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนด ดังนี้
1. โครงการวิทยาเขต รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม. 4 - 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์
3) กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
2. โครงการพื้นที่ รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด
3. โครงการพิเศษ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด
4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ซึ่งมีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่เป4นเลิศจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน
5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและ
สนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีศักยภาพในสาขานั้นเพื่อจะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/home.html
สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น