วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 2557

UploadImage
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

จำนวนการรับ
UploadImage


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนกลุ่มจังหวัด 13 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายวิทย์-คณิต
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/

เอกสารประกอบข่าว :

1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ค่ะ แล้วจังหวัดร้อยเอ็ดล่ะค่ะ ทำไมไม่มีค่ะ เพราะ????

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น