วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557

UploadImage

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2557

จำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น 1,111 คน ดังต่อไปนี้
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี    จำนวนรับ 678 คน
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา    จำนวนรับ 46 คน
3. โครงการวิศวะสู่ชุมชน    จำนวนรับ 15 คน
4. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    จำนวนรับ 60 คน
5. โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน    จำนวนรับ 3 คน
6. โครงการนักคิดเพื่อสังคม    จำนวนรับ 8 คน
7. โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา    จำนวนรับ 5 คน
8. โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม    จำนวนรับ 15 คน
9. โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท    จำนวนรับ 10 คน
10. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน    จำนวนรับ 15 คน
11. โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์    จำนวนรับ 3 คน
12. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)    จำนวนรับ 53 คน
13. โครงการเด็กดีมีที่เรียน    จำนวนรับ 98 คน
14. โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน    จำนวนรับ 22 คน
15. โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์    จำนวนรับ 15 คน
16. โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ    จำนวนรับ 38 คน
17. โครงการทายาทศิษย์เก่าบัญชี-บริหารธุรกิจ    จำนวนรับ 10 คน
18. โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ    จำนวนรับ 5 คน
19. โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะมนุษยศาสตร์    จำนวนรับ 12 คน

กำหนดการ

คณะ/โครงการวันที่รับสมัครติดต่อสอบถามข้อมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556www.nurse.cmu.ac.th
Tel. 053-945025 ,
053-949078
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ www.agro.cmu.ac.th
Tel. 053-948208,
053-948303
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สู่บ้านเกิด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
20 ม.ค. - 7 ก.พ. 2557www.vet.cmu.ac.th
Tel. 053-948009
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 30 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2556www.reg.eng.cmu.ac.th
Tel. 053-944179 ต่อ 118
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
 5 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013
Tel. 053-942023
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
ต้นเดือน ตุลาคม  2556www.edu.cmu.ac.th
Tel. 053-944213-4
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สานฝันครูปฐมวัย
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการwww.ba.cmu.ac.th
Tel. 053-942210 ,
053-944214
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการรับตรงทั่วประเทศ
 2 ธ.ค. 56 - 14 มี.ค. 57 www.finearts.cmu.ac.th
Tel. 053-944812
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปวัฒนธรรม
19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2556
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปะการถ่ายภาพ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556www.camt.cmu.ac.th
Tel. 053-920299 ต่อ 102-108,
053-942645-6
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาแอนนิเมชัน

สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้จาก : http://www3.reg.cmu.ac.th/special/special57.php และhttp://www.reg.cmu.ac.th/web2012/admission.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น