วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

ประวัติ พละ ฮอร์โมน

ประวัติ สกาย วงศ์รวี หรือ พละ  Hormones 3 The Final Season

สกาย วงศ์รวี นทีธร  หรือ พละ  Hormones 3 The Final Season  เป็นคนจังหวัดระนองโดยกำเนิด ตอนนี้กำลังเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ สายศิลป์-คำนวณ เขาเริ่มเข้ามาในวงการบันเทิงด้วยการประกวดHormone The Next Gen และติดรอบ 40 คนสุดท้ายของการประกวด จากนั้นก็เริ่มมีผลงานถ่ายแบบ โฆษณา ออกมาให้แฟนๆ ได้เห็น โดยเขาได้ชิมลางงานแสดงในเรื่อง ซีรีย์เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอน ตอน สายไม่ได้รับเชิญ ก่อน จากนั้นจึงได้มาเป็นนักแสดงหลักในซีรีย์ฮอร์โมนซีซั่น 3 
โดยในซีรีย์ Hormones 3 The Final Season นั้น เขารับบทแสดงเป็นพละ นักเรียน น.ด.บ. เลขประจำตัว 54256 มีนิสัย ขี้อาย ยิ้มง่าย จริงใจ พูดไม่เก่ง มองโลกในแง่ดี  รักยายมาก เขาอาศัยอยู่กับยายเพียง 2 คน และสาวที่เขาปิ้งในเรื่องก็คือ ส้มส้ม สาวซ่าแห่งแกงค์นางฟ้าเรียกแม่ นั่นเอง  ไม่เพียงแค่ในบทบาทการแสดงเท่านั้น ตัวตนจริงๆ ของสกาย จากการบอกเล่าของเพื่อนๆ ที่เคยร่วมงานกับเขาต่างก็บอกว่า สกายเป็นคนที่เงียบ ไม่ค่อยคุย ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่า ไม่ใช่แบบนั้นนะ เขาก็พูดมากแต่จะพูดกับคนที่สนิทแล้ว ตอนนี้เขายังบอกอีกว่ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิง 
ประวัติ สกาย วงศ์รวี หรือ พละ  Hormones 3 The Final Season
กำลังศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ผลงาน
-Hormone The Next Gen 
-ซีรีย์เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอน
-ซีรีย์ Hormones 3 The Final Season
IG:@skywongraveeประวัติ สกาย วงศ์รวี หรือ พละ  Hormones 3 The Final Season
ประวัติ สกาย วงศ์รวี หรือ พละ  Hormones 3 The Final Season

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับตรงโครงการรับนักศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ Residential College ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2558
รายละเอียดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ ระบบ Residential College
Download เอกสารการสมัคร Residential College Camp (RC Camp)
การรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร มจธ. ราชบุรี
Admission Room : ตรวจสอบสถานะการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช : นักบริการการศึกษา
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ : พนักงานช่วยบริหาร
โทร. 0-2470-9014, 02-470-9018 โทรสาร. 0-2427-8787
e-mail : sujumras.thi@kmutt.ac.th , emorn.kum@gmail.com
ที่มา http://www.unigang.com/

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นให้150ทุนระดับป.ตรีขึ้นไป

UploadImage

Credit Photo : japantimes.co.jp
Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่อายุไม่เกิน 26 ปี และสูงกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี โดยเป็นทุนมูลค่าเดือนละ ¥ 110,000 หรือผู้ได้คะแนนต้น ๆ อาจได้ ¥ 150,000 เปิดรับสมัครถึง 1พ.ย.2015
          ทุนโดยมูลนิธิทุนระหว่างประเทศไนโตริ ชื่อว่า NISF Scholarships for Foreign Students at Japanese Universities in Japan, 2016 ให้กับผู้สมัครต่างชาติในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 26 ปีและไม่เกิน 28 ปี(born after April 2, 1986)ในระดับบัณฑิตศึกษา ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดสาขา
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น มีที่พักในประเทศญี่ปุ่น
-ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นแล้ว โดยหากเป็นระดับปริญญาตรี นับจาก 1 เมษายน ปี 2016 ลงทะเบียนเรียนในระดับปี 3 หรือ ปี 4
-ระดับปริญญาโท กำหนดว่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2016 เป็นผู้ลงทะเบียบนเรียนหลักสูตร 1-2 ปี หรือปริญญาเอก
-มีผลการศึกษาเยี่ยมยอด และมีสุขภาพสมบูรณ์
-ไม่ถือสิทธิทุน 2 รายการในเวลาเดียวกัน
           สำหรับทุนที่ให้ครั้งนี้ จะมีผู้ได้รับทุนใหม่ ประมาณ 150 คน ผู้สนใจทำการสมัครในระบบออนไลน์ ภายใน 1 พฤศจิกายน 2015 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่..,
https://job.axol.jp/15/c/nitori-shougakuzaida/entry/agreement
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.nitori-shougakuzaidan.com/en/02_01.html

ที่มา http://www.enn.co.th/

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การบินไทย เปิดรับปวส.-ป.ตรีฝึกงาน ทั่วประเทศ

UploadImage

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานในปี 2558  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักศึกษาหลักสูตร ปวส.สายงานด้านช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี โดยรับ 2 ประเภทคือนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด)
 
o หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน
 
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงานต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพถูกต้องตามระเบียบที่ทางสถาบันกำหนด และกำลังศึกษาในหลักสูตร ดังนี้.-
 
1. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่นเกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)
 
2. หลักสูตร ปวส.สายงานด้านช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี
 
o วิธีปฏิบัติในการส่งนักศึกษามาขอเข้ารับการฝึกงาน
 
สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะสาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) ถึง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งฝ่ายบริหารบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน
 
2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องมายื่นแสดงความจำนงด้วยตนเองและเข้าสัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้ง (IA)โดยแต่งกายตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดตามคู่มือนักศึกษาฝึกงาน เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา
 
3. หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานพร้อมแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศ (เริ่มฝีกงาน)
 


อนึ่ง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่บริษัทฯ นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์
 
สำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

 
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน(ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) ส่งมายัง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน
 
2. เฉพาะนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด) บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ โดยจะแจ้ง เวลา/สถานที่ ในการปฐมนิเทศเริ่มฝึกงานทาง Website www.thaiairways.com ในหัวข้อ THAI CompanyInformation/Careers
อนึ่ง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันปฐมนิเทศเริ่มฝึกงานตามที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 
o ลักษณะการแต่งกาย
 
นักศึกษาเมื่อมาสัมภาษณ์ ฝึกงาน หรือทุกครั้งที่มาติดต่อกับหน่วยงานบริษัทฯ จะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามรายละเอียด ดังนี้.-
 
1. ผู้ชาย

- ทรงผม ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว และผูกเนคไทของทางสถาบัน หากไม่มีให้ใช้เนคไท สีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม
- กางเกง กางเกงขายาวสีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม คาดเข็มขัดของสถาบัน
- รองเท้า รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ หรือสีสุภาพ
 
2. ผู้หญิง

- ทรงผม ผมสั้นหวีเรียบร้อย ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย เครื่องประดับผมใช้สีสุภาพ ไม่ดัดผม หรือทำสีผม

การแต่งกาย
 
- เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่รัดรูป หลวม หรือบางเกินไป ติดกระดุมของสถาบันชายเสื้ออยู่ในกระโปรง
- กระโปรง กระโปรงสีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินข้อเท้า คาดเข็มขัดของทางสถาบัน
- รองเท้า หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว
 ..............................................................................
ที่มา - กองบรรจุแต่งตั้งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ขอบคุณภาพประกอบจาก www.skyhighthai.com
ที่มา http://www.enn.co.th/

สาขาวิชวลเอฟเ­ฟค และ แอนิเมชั่น ( CGI ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ
สาขาวิชวลเอฟเ­ฟค และ แอนิเมชั่น ( CGI ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
สำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนต่อด้าน Visual Effects & Animation (CGI) ที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เปิดรับสมัครล่ะนะครับ

If you interesting in Visual Effects & Animation,
please check this out folks! หลักสูตร ปริญญาตรี ครับผม
Assumption University presented! New Admission 2015
Coming Soon!!!

Show Reel CGI from ABAC
https://vimeo.com/102411900

For further information, please follow
www.facebook.com/CACGI

New Admission 2015
Semester 1/2015 : August 2015

Application Forms Available : Apply now–March 17, 2015
Placement Test : On Application Date
Placement Test Results : : On Application Date

Induction Programs : March 21, 2015
Registration Period : March 21, 2015
Instruction Begins/Intensive Courses : March 23, 2015

Don't Miss, see you guys so soon
Thailand younger artists

website : http://www.cacgi.au.edu/

ขอบคุณมากครับผม