วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อัพเดท! รับตรง 57 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ทั่วประเทศ)

>> สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (TESOL)
      - จำนวนรับ
          * รับ  30  ที่นั่ง
      - คุณสมบัติของผู้สมัคร
          * เป็นนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
          * มี GPAX 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75
          * มี GPA วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00
          * มีผลสอบ O-NET วิชาภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิต, วิทยาศาสตร์
          * GAT
          * PAT 5
      - การสมัคร
          * สมัคร online เท่านั้นที่  
http://ednet.kku.ac.th
      - กำหนดการโครงการ
        
  * สมัครวันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2557
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน  11 มิถุนายน 2557
          * สอบข้อเขียน  17 มิถุนายน 2557
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  26  มิถุนายน 2557
          * สอบสัมภาษณ์  3  กรกฎาคม 2557
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  10  กรกฎาคม 2557
      - ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          * ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 0 - 4334 - 3452 - 3 ต่อ 315 หรือ 125
          * ที่
 http://ednet.kku.ac.th/
      - ระเบียบการ คลิกที่นี่>> สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ (โครงการพิเศษ)
      - จำนวนรับ
          * รับ  50  ที่นั่ง
      - คุณสมบัติของผู้สมัคร
          * เป็นนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
          * มีผลสอบ O-NET วิชาภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิต, วิทยาศาสตร์
          * GAT
          * PAT 5
      - การสมัคร
          * สมัคร online เท่านั้นที่  
http://ednet.kku.ac.th
      - กำหนดการโครงการ
          * สมัครวันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2557
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน  11 มิถุนายน 2557
          * สอบข้อเขียน  18 มิถุนายน 2557
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  26  มิถุนายน 2557
          * สอบสัมภาษณ์  3  กรกฎาคม 2557 (09.00 น.เป็นต้นไป)
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  10  กรกฎาคม 2557
      - ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          * ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 0 - 4334 - 3452 - 3 ต่อ 315 หรือ 328
          * ที่ 
http://ednet.kku.ac.th/
      - ระเบียบการ คลิกที่นี่ 


อัพเดท! รับตรง 57 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ทั่วประเทศ)>> สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (โครงการรักษ์ครูภาษาไทย)
      - จำนวนรับ
          * รับ  10  ที่นั่ง
      - คุณสมบัติของผู้สมัคร
          * เป็นนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
          * มี GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.20
          * มีผลสอบ O-NET วิชาภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิต, วิทยาศาสตร์
          * GAT
          * PAT 5
      - การสมัคร
          * สมัคร online เท่านั้นที่  
http://ednet.kku.ac.th
      - กำหนดการโครงการ
  
        * สมัครวันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2557
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  10  มิถุนายน 2557
          * สอบสัมภาษณ์  13  มิถุนายน 2557 (09.00 น.เป็นต้นไป)
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  17  มิถุนายน 2557
      - ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          * ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 0 - 4334 - 3452 - 3 ต่อ 315 หรือ 328
          * ที่ 
http://ednet.kku.ac.th/
          *  facebook : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มข.
      - ระเบียบการ 
คลิกที่นี่>> สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ)
      - จำนวนรับ
          * รับ  6  ที่นั่ง
      - คุณสมบัติของผู้สมัคร
          * เป็นนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
          * GAT
          * PAT 5
      - คุณสมบัติด้านกีฬา
          * เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในประเภทกีฬาที่สาขาวิชากําหนด ในปี พ.ศ.2556 - 2557
          * นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ(ครั้งที่ 40-42)
          * หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ(ครั้งที่ 28-30)  

          * หรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ(ครั้งที่ 33-35)
      - ประเภทกีฬาที่กำหนดไว้คือ
          * กรีฑา
          * กอล์ฟ
          * คาราเต้-โด
          * ยูโด
          * เทควันโด
          * หมากล้อม
          * หมากกระดาน
          * ดาบสากล
          * ดาบไทย
          * เทนนิส
          * แบดมินตัน
          * วอลเลย์บอลชายหาด
          * ฟุตซอล
          *  เซปักตะกร้อ
          * บาสเกตบอล
          * บริดจ์
          * ครอสเวิร์ด
          * เรือพาย
          * ลีลาศ
          * เทเบิลเทนนิส
          * คริกเก็ต
      - การสมัคร
          * สมัคร online เท่านั้นที่  
http://ednet.kku.ac.th
      - กำหนดการโครงการ
          * สมัครวันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2557
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  11  มิถุนายน 2557
          * สอบสัมภาษณ์  17  มิถุนายน 2557 (08.30 - 16.00น.)
          * ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  26  มิถุนายน 2557
      - ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          * ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 0 - 4320 - 2853
      - ระเบียบการ 
คลิกที่นี่


เอามาจาก http://www.dek-d.com/

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ(เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในแบบความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ(เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในแบบความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ปีการศึกษา 2557 
        ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ (รับสมัครวันที่ 1-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
        ระบบจะเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2557 


คัดลอกมาจาก http://regservice.buu.ac.th/

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 (วิทยาเขตจันทบุรี) ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 (วิทยาเขตจันทบุรี) ปีการศึกษา 2557 
        ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ (รับสมัครวันที่ 1-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
        ระบบจะเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2557 
คัดลอกมาจาก http://regservice.buu.ac.th/

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 
        ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        ใบสมัคร คลิกที่นี่ 
        สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 038-10 2516 


วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รับสมัครนายสิบตำรวจ

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้(ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา ปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน
คุณสมบัติ
-เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
-อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์
จำนวนที่รับสมัคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมจำนวน 1,900 อัตรา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ไม่จำกัดภูมิลำเนา จำนวน 800 อัตรา 4 ปีย้ายได้
กลุ่มที่ 2 มีภูมิลำเนาในเขตภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา 6 ปีย้ายได้
กลุ่มที่ 3 มีภูมิลำเนาในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 500 อัตรา 10 ปีย้ายได้
กำหนดการในการเปิดรับสมัคร
6 พ.ค.57 ประกาศรับสมัคร
14-30 พ.ค. 57 รับสมัคร
15 มิ.ย.57 สอบ
1 ส.ค.57 เข้าฝึกอบรม
31 ม.ค.58 สำเร็จการฝึกอบรม
สามารถเลือกสถานที่สอบข้อเขียน 4 แห่ง
1. ศูนย์ภาคใต้ ศชต.
2. ศูนย์ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์ภาคอิสาน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ฝึกอบรม จำนวน 6 แห่ง
1. ศฝร.ศชต.
2. บก.กฝ.7 (อ.ชะอำ)
3. บก.กฝ.8 (อ.ทุ่งสง)
4. ศฝร.ภ.8 (สุราษฎร์ธานี)
5. บก.กฝ.1 (เพชรบุรี)
6. บก.กฝ.9 (อ.สะเดา)
เพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนี้ จากเวปไซต์ กองการสอบ