วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

รับตรง ปกติ จุฬาฯ 2557

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
- คณะรัฐศาสตร์ รับจำนวน 40 คน
- คณะครุศาสตร์ รับจำนวน 225 คน
- คณะอักษรศาสตร์ รับจำนวน 270 คน
- คณะนิเทศศาสตร์ รับจำนวน 90 คน
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับจำนวน 590 คน
- คณะนิติศาสตร์ รับจำนวน 200 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ รับจำนวน 80 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 770 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 477 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะแนน GAT,PAT ,7วิชาสามัญ , CU-Science (ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ)


ส่วนกำหนดการยังไม่ออกนะครับ
แต่ถ้ามีรายระเอียดเพิ่มเติมจะนำมา Update ให้ครับ

ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/normal-match.html
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น