หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โควตา 14 จังหวัด คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 2557

UploadImage
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต
ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ ปวช.3 ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งเเวดล้อม
- เป็นนักเรียนสาย วิทย์-คณิต
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- GPA คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- GPA ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
- เป็นนักเรียนสาย วิทย์-คณิต หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25 ( เฉพาะ นักเรียนสาย วิทย์-คณิต )
- GPA คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- GPA ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25

กำหนดการ
โรงเรียนส่งหลักฐานการสมัคร                          8 ก.ค.- 16 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก        26 ส.ค. 2556
สอบสัมภาษณ                                                2 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     5 ก.ย. 2556
ยืนยันสิทธิ์                                               6-13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์                           20 ก.ย. 2556ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น