วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง มอ. 2558

UploadImage


Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง
ม.สงขลานครินทร์ 2558


โครงการ "ทุนมงคลสุข" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับจำนวน 50 คน (14 จังหวัดภาคใต้)

กลุ่มที่ 1(พิจารณาผลการเรียน)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2558
กลุ่มที่ 2(ยื่นเกรียรติบัตร)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.80
- ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2557โครงการ "โควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ." ประจำปีการศึกษา 2558  
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับ 150 คน
วิทยาเขตภูเก็ต รับ 50 คน

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะเเนนการสอบ PAT3
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/


สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปี 57

UploadImage
กำหนดการปฏิบัตงานในการรับสมัคร รับตรง บุคคภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำ พ.ศ. 2557 จำนวน 6800 อัตรา  แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศียนบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ( นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6600 อัตรา

2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชาพ ปวช หรือ เทียบเทียว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200 อัตรา

ทำหน้าที่ป้องกันปรามปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ)

ลำดับที่หน่วยงานอัตราลำดับที่หน่วยงานอัตรา
1บช.น.1,0009ภ.8600
2ภ.170010ภ.9100
3ภ.255011บช.ตชด.1,200
4ภ.330012บช.ส.100
5ภ.415013บช.ปส.100
6ภ.535014สง.นรป.30
7ภ.615015ศชต.900
8ภ.7370รวม6,600
    
2. ทำหน้าที่เทคนิค (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค)

ลำดับที่หน่วยงานอัตรา
1สทส.50
2บ.ตร.50
3สพฐ.ตร.100
รวม200
 
 


รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  22 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2557


***ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


เว็บไซต์หลัก http://rcm.edupol.org/โควตาภาคเหนือ มช. 2558

UploadImage

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม
เปิดรับสมัคร วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557


-โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
-โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น
เปิดรับสมัครวันที่ 8 -12 กันยายน 2557 


ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/58/ที่มาที่ไป http://www.enn.co.th/

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เกณฑ์คัดเลือกรับตรง (โควตา) มน. 2558

UploadImage

เกณฑ์/องค์ประกอบ/ค่าน้ำหนัก
การสอบคัดเลือกนักเรียนระบบรับตรง (โควตา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีการศึกษา 2558

UploadImage

ที่มา :http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_bachelor.html

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ที่มาที่ไป http://www.enn.co.th/

ปฏิทินรับตรง แพทย์ มข. 2558

UploadImage

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา  2558


UploadImage


ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ที่มาที่ไป http://www.enn.co.th/