วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข


รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข

UploadImage
โครงการส่งเสริมบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบที่ 1)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ได้รับรางวัลในการเเข่งขัน (ดูในรายระเอียดเพิ่มเติมที่แนบมา)


กำหนดการ

เปิดรัยสมัคร 1-31 สิงหาคม 2555
ประกาสรายชื่อ 14 กันยายน 2555
สอบสัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2555สามารถ Download ใบสมัครรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข


รับตรง โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มข

UploadImage
โครงการส่งเสริมบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบที่ 1)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ได้รับรางวัลในการเเข่งขัน (ดูในรายระเอียดเพิ่มเติมที่แนบมา)


กำหนดการ

เปิดรัยสมัคร 1-31 สิงหาคม 2555
ประกาสรายชื่อ 14 กันยายน 2555
สอบสัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2555สามารถ Download ใบสมัครรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.


รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

UploadImage

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเจอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับชั้น ม.6 หือเทียบเท่า

กำหนดการ

UploadImage

ค่าสมัคร 1 สาขา 500 บาท , 2 สาขา 700 บาท


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 


เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.


รับตรง โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

UploadImage

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเจอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับชั้น ม.6 หือเทียบเท่า

กำหนดการ

UploadImage

ค่าสมัคร 1 สาขา 500 บาท , 2 สาขา 700 บาท


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 


เอกสารประกอบข่าว :

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56


ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

UploadImage

โครงการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี และมีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฏีดนตรี

กำหนดการ
รับสมัคร 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 19 พฤษจิกายน 2555
ประกาศผู้สิทธิ์เข้าศึกษา 18 ธันวาคม 2555
รายงานตัว 21 ธันวาคม 2555


*ใช้คะเเนน GAT 20%*


ค่าสมัคร 600 บาทสามารถ Download ใบสมัครรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 


เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56


รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56

UploadImage

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2556 

 
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิจ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ

กำหนดการ
รับสมัคร วันที่  29 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษจิกายน 2555
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และจ่ายค่าธรรมเนียม 13-20 พฤษจิกายน 2555

ค่าสมัคร 300 บาท


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
เอกสารประกอบข่าว :

มศว ประกาศเตือน! ดูคู่มือให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนไปสอบตรง


มศว ประกาศเตือน! ดูคู่มือให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนไปสอบตรง

UploadImage

คู่มือการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ปีการศึกษา 2556

ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษาคู่มือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ปีการศึกษา 2556 ศึกษาให้ละเอียด


มีทั้งหมด 4 หน้า

หน้า 1-2 จะเป็นของวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555

หน้า 3 - 4 จะเป็นของวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555

ขอให้ผู้เข้าศึกษาและทำความเข้าใจล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 026495000 ต่อ 15716

ตัวอย่างคู่มือที่ควรรู้

1. การสอบครั้งนี้มีสถานที่สอบ 3 แห่ง คือ อิมแพคเมืองทองธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โดยมีการสอบทั้งภาคเช้า (เวลา 09:00 – 12:00 น.) และภาคบ่าย (เวลา 13:30 – 17:00 น.)

ยกเว้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4 สาขาวิชา (การจัดการธุรกิจไซเบอร์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ) จะสอบเฉพาะภาคเช้าเท่านั้น

2. ในการสอบภาคเช้าแต่ละสาขาวิชาจะสอบ 3-4 ฉบับ และใช้กระดาษคำตอบแผ่นเดียวกัน มี 2 หน้า ตอบได้ 4 ฉบับ

3. ให้ผู้เข้าสอบกรอกหัวกระดาษคำตอบโดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ลายเซ็น สถานที่สอบ (ให้ระบุแถวหรือห้องสอบ) วิชา (ให้ระบุสาขาวิชาที่สอบ) และรหัสเลขที่นั่ง สอบ 13 หลัก (ไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชน) ให้ชัดเจนด้วยปากกา และระบายรหัสเลขที่นั่งสอบด้วยดินสอ 2B เท่านั้น ตามตัวอย่างกระดาษคำตอบในหน้าที่ 2

4. ประตูห้องสอบจะเปิดให้ผู้เข้สอบเข้าได้เวลา 07:30 น. ให้ผู้เข้าสอบนั่ง ประจำที่ตามแถวและเลขที่นั่งสอบที่ติดไว้บนโต๊ะให้ถูกต้อง พร้อมนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้วางไว้บนโต๊ะเพื่อรอการตรวจสอบ ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์สอบ ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด


 รายละเอียดสอบตรง

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ


คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ

UploadImage

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รับสมัครใน ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม


รับตรง แพทย์ ม.มหาสารคาม

UploadImageคุณสมบัติ

โควตา 7 จังหวัด ภาคตัวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร อย่างน้อย 1 ปี

โควตาโครงการกระจายเเพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
- ผู้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ใน 3 จังหวัดคือ  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์


กำหนดการ

UploadImage


ค่าสมัคร 1000 บาท


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
ที่มา: http://www.acad.msu.ac.th
เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56


รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 56

UploadImage

ประเภทโควตา
รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

 
ประเภทรับตรง
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

จำนวนรับเข้าศึกษาและเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีจำนวนรับและเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือกดังนี้

ประเภทการรับจำนวนรับองค์ประกอบและคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
O-NETGATPAT 1PAT 2
ประเภทโควตา40 คน-20%10%70%
ประเภทรับตรง30 คน30%20%10%40%

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ
  • คุณสมบัติผู้สมัครประเภทโควตา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
  • คุณสมบัติผู้สมัครประเภทรับตรง ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
ประเภทโควตาประเภทรับตรง
·  รับสมัครทาง internet16 สิงหาคม 2555
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
16 สิงหาคม 2555
ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
·  ชำระเงินค่าสมัคร19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
·  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
·  สอบสัมภาษณ์7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
·  ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556


สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=6

ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 56


ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 56

UploadImage
โครงการรับสมัครนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556

 
ประกอบไปด้วย 9 โครงการดังนี้

1.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป
รับเฉพาะผู้กำลังเรียน ม.6 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

2. การรับนิสิต ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาระดับภาค ขึ้นไป

3.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์
ต้องมีความสามารถพิเศษตามที่สาขาวิชากำหนด เข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์

4.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
ต้องแสดงเกียรติบัตร มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน และผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25

5. การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

6.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิธีพิเศษ
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต

7.                   การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค
ผู้ที่เรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้สมัครไม่ได้

8.การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเชิญเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือมีเกียรติบัตรระดับชาติ

9.การรับนิสิตปริญญา ชั้นปที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สมัครต้องเรียนแผนวิทย์-คณิต


รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทปอ.เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง! รับสมัคร 8 มิ.ย.ประกาศผล ก.ค.


ทปอ.เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง! รับสมัคร 8 มิ.ย.ประกาศผล ก.ค.


ทปอ.มีมติเลื่อนสอบแอดมิชชั่นกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ. 27 แห่ง จะเปลี่ยนเวลาเปิดภาคเรียนเป็นช่วง 15 ส.ค.-15 ก.ย. ส่วนการแต่งกายของนักศึกษาหญิงข้ามเพศรับปริญญาให้แต่ละมหาวิทยาลัยประเมินความพร้อมของตัวเอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑรูย์  อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในฐานะประธาน ที่ประชุมอธิบการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 4/2555  เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2557  ที่มหาวิทยาลัยในสังกัด ทั้ง 27 แห่ง จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นช่วงวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย. เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 

จากเดิมที่จะรับสมัครประมาณเดือนเม.ย. เป็นการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ระหว่าง 25-26 ม.ค.57

  การสอบวัดความถนัดทั่วไป(แกท)และการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (แพท) ครั้งที่ 1 ในต้นเดือน มี.ค.และประกาศผลวันที่ 10 เม.ย.

การรับสมัครสอบ แกท/แพท ครั้งที่  2 วันที่ 5 - 16 เม.ย. สอบในวันที่ 10-13 พ.ค. และประกาศผลในวันที่  7 มิ.ย.

โดยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 เม.ย.

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 6-11 พ.ค.

สอท.จะแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ไปยังมหาวิทยาลัย และประกาศรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครแอดมิสชั่นส์ วันที่ 19 พ.ค.

จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-18 มิ.ย.

รับสมัคร วันที่ 8-18 มิ.ย. 

ชำระเงินค่าสมัคร 8-20 มิ.ย.

ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 28-30 มิ.ย.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 ก.ค.

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14-16 ก.ค.

สำหรับวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเบื้องต้น คณะทำงานได้เสนอเป็นวันที่ 24 ก.ค. แต่ที่ประชุมเห็นว่าน่าจะช้าเกินไป จึงขอให้มีการประกาศเร็วขึ้นเป็นช่วงต้นเดือน ก.ค. เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันจะมีการเลื่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพในทุกสาขาด้วย  ซึ่ง  ทปอ.ได้ประสานทุกวิชาชีพแล้ว  โดยขณะนี้ได้เตรียมประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้เลื่อนปรับเวลาการฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ให้ฝึกต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะจบการศึกษาในช่วงเดือนเม.ย.เพื่อป้องกันการขาดแคลนนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ   ส่วนเรื่องการแต่งกายของสตรีข้ามเพศในการรับปริญญา ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันว่าจะอนุญาตหรือไม่เพราะ ทปอ.ไม่มีอำนาจสั่งการ.

ข่าว - สำนักข่าวไทย

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มศว เผย10อันดับสาขายอดฮิต"พยาบาล"แรงอัตราแข่งขัน1ต่อ133คน


มศว เผย10อันดับสาขายอดฮิต"พยาบาล"แรงอัตราแข่งขัน1ต่อ133คน

UploadImage

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556 (สอบตรง) ของมศว มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 79,118 คน รับได้ทั้งสิ้น 2,969 คน ซึ่งตัวเลขการรับสมัครในปีนี้ลดลงกว่าปีที่แล้วเพราะบางสาขาวิชายังไม่เปิดรับ ตลอดถึงวิทยาลัยนานาชาติเลื่อนการรับตรงซึ่งจะรับหลังจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปีการศึกษาของประชาคมอาเซียนจึงเป็นสาเหตุให้จำนวนการรับตรงของมศวลดลง

ทั้งนี้การสอบคัดเลือก ทางมศว กำหนดไว้ 2 วันคือวันที่ 22 – 23 ก.ย.2555 ใช้สนามสอบ 3 สนามคืออิมแพคเมืองทองธานี หอประชุม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี

สาขายอดฮิต 10 อันดับที่นักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจสมัครสอบมากที่สุด คือ

1.พยาบาลศาสตร์

2.ประถมศึกษา

3.จิตวิทยา

4.การบริบาลทางเภสัชกรรม

5.วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

6.บัญชี

7.คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

8.กายภาพบำบัด

9.เศรษฐศาสตร์

10.ภาษาเพื่ออาชีพ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า อัตราส่วนการแข่งขันใน 10 สาขาวิชายอดฮิตที่นักเรียนม.ปลายนิยมสมัครสอบมีดังนี้

สาขาพยาบาล 1ต่อ 133 คน

สาขาประถมศึกษา 1ต่อ125 คน

จิตวิทยา 1 ต่อ 170 คน

การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 ต่อ176 คน

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 1ต่อ 124 คน

บัญชี 1ต่อ 54 คน

คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 1ต่อ 83 คน

กายภาพบำบัด 1 ต่อ 148 คน

เศรษฐศาสตร์ 1ต่อ 35 คน

และภาษาเพื่ออาชีพ 1ต่อ 38 คน  

 แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly  

รับสมัคร ป.ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556


รับสมัคร ป.ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
UploadImage          ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556


ตั้งวันที่ 15 ส.ค.- 30 ก.ย. 55

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

 
ที่มา่: http://www.mnrh.in.th/

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปฏิทินการคัดเลือกฯ Admissions 2556


ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2556
 
กิจกรรมวัน เดือน ปีสถานที่
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ4-21 เม.ย 2556ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif รับสมัคร11-21 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ชำระเงินค่าสมัคร11-23 เม.ย 2556ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร12-26 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว12-26 เม.ย 2556ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
28-30 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย9 พ.ค 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย15-17 พ.ค 2556มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา22 พ.ค 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
 

ปฏิทินการคัดเลือกฯ Admissions 2556


ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2556
 
กิจกรรมวัน เดือน ปีสถานที่
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ4-21 เม.ย 2556ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif รับสมัคร11-21 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ชำระเงินค่าสมัคร11-23 เม.ย 2556ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร12-26 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว12-26 เม.ย 2556ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
28-30 เม.ย 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย9 พ.ค 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย15-17 พ.ค 2556มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
http://www.cuas.or.th/img/arrow-right.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา22 พ.ค 2556ทาง Website: www.cuas.or.th
 

ระเบียบการ โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 56


ระเบียบการ โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 56

UploadImageระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 

 
คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคหนือ ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดการ


วัน เดือน ปีกิจกรรม
วันที่ 3-20 กันยายน 2555นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
วันที่ 21-28 กันยายน 2555โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet
วันที่ 3 ธันวาคม 2555ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 4 มกราคม 2556ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 7 มกราคม 2556ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ /คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 12 มกราคม 2556สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์/คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และโครงการร่วม (แพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม) มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง Internet
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ Clearing House ตัดสิทธิ์ Admissions
วันที่ 11-17 มีนาคม 2556นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 26 มีนาคม 2556ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ค่าสมัคร  500 บาท

เอกสารเพิ่มเติม Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556 มาแล้ว!!


มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556

 ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะ สาขาและจำนวนที่รับ   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


   เงื่อนไขการสมัคร   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
 
   การรับสมัคร   ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   ค่าสมัคร   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   รายละเอียดการสมัครในแต่ละคณะ   
   คณะนิติศาสตร์   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะรัฐศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะเศรษฐศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสหเวชศาสตร์   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะทันตแพทยศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะศิลปกรรมศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
 
   พี่โดม #แนะน้อง   
 
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะไหนฮิต!! เมื่อปีที่แล้ว   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   ข้อมูลเพิ่มเติม